Souhlasíte s používáním Cookies?


vodni-banner-blastman.jpg

Bezpečné tryskání s robotem

Speciální tryskací roboty nabízejí flexibilitu, bezpečnost a skvělé výsledky. Ruční tryskání velkých kovových konstrukčních dílů je únavné a není bez nebezpečí. Tryskací roboti zvládnou tuto práci mnohem rychleji a poskytnou opakovatelný výsledek.


Před lakováním musí mít konstrukční díly obvykle určitou čistotu a definovanou kvalitu povrchu. Ve většině případů je této kvality povrchu dosaženo tryskáním – dokonce i u velkých odlitků. V mnoha případech se otryskávání stále provádí ručně. Tato práce je však únavná a zdraví škodlivá, protože pracovníci jsou vystaveni vysoké fyzické zátěži hlukem a prachem. To platí zejména při otryskávání velkých konstrukčních celků, jako jsou jeřáby, kolejová vozidla nebo bloky motorů velkých lodí. Pro mnoho společností je proto stále obtížnější najít pracovníky, kteří jsou ochotni vykonávat tak namáhavou činnost v nebezpečných podmínkách pracovního prostředí. Alternativu nabízí automatické tryskání, ale zde se používají hlavně metací kola a tlaková tryskací zařízení, jejichž možnosti použití jsou omezené. Jsou vhodné pouze pro obrábění jednoduchých konstrukčních dílů určitého typu a velikosti. Další alternativu nabízejí víceosé průmyslové roboty s velkým pracovním dosahem. Tyto stroje však nejsou příliš praktické vzhledem k abrazivnímu prostředí, ve kterém se používají. Prach a částice abrazivního média se usazují na zařízení a narušují jeho funkci a životnost. I když kryty mohou zlepšit ochranu před poškozením, omezují pracovní dosah stacionárních průmyslových robotů, takže konstrukční díl musí být často dodatečně přesouván.

Tryskací roboty nabízejí řadu výhod

Roboty speciálně vyvinuté pro tryskání, které díky upevnění na portálových mostech nebo nástěnných kolejnicích umožňují flexibilní použití a splňují všechny požadavky pro použití v technologii povrchových úprav, jsou zde tím správným řešením. V kombinaci s kabinou mohou být dokonce použity jako manipulátory pro otryskávání velkých jednotlivých dílů nebo velmi složitých konstrukčních celků. Díky inovativním konstrukčním řešením a správnému výběru materiálů vyrábí společnost Blastman Robotics od počátku osmdesátých let speciální roboty pro automatické tryskání s dlouhou životností. Firma dodává široké portfolio od jednoduchých pětiosých tryskacích robotů až po asimilované osmiosé portálové roboty.

Tryskací roboty nabízejí vyšší bezpečnost práce, protože obsluha může pracovat z řídicí kabiny nebo velínu a je bezpečně chráněna před škodlivými vlivy v tryskací komoře. Obsluha snadno ovládá funkce pomocí joysticku. Řídicí kabiny a velíny jsou dobře izolované a plně klimatizované a jsou provozovány s mírným přetlakem, aby se zabránilo pronikání hluku a prachu.

Tryskací roboty používané v sériové výrobě vykonávají svou práci na základě uložených pracovních postupů. To spolehlivě zajistí reprodukovatelné výsledky čištění. Programy tryskání jsou jednoduše vytvořeny procesem učení. Za tímto účelem obsluha čistí konstrukční díl pouze jednou pomocí ručního ovládání. Všechny pohyby a funkce systému jsou uloženy a mohou být kdykoli vyvolány pro konstrukční díly stejného typu. Pokud jednorázové čištění konstrukčního dílu pomocí ručního ovládání není možné, lze programování provádět také pomocí přenosného ručního panelu. Pohyby robota se přitom ukládají postupem „z bodu do bodu“, což vede k velmi účinným tryskacím programům. U off-line programování není ani nutno přerušit výrobu. Pomocí 3D dat konstrukčního dílu a tryskací komory probíhá off-line pomocí specifických simulačních programů v počítači. Všechny pohyby robota jsou na obrazovce zobrazeny formou 3D modelu a jsou kontrolovány možné kolize. Současně jsou čisticí procesy optimalizovány z hlediska kvality a času již off-line, což výrazně snižuje náklady a zlepšuje efektivitu tryskání.

Mnohem vyšší tryskací výkon než trysky

Tryskací roboty se vyznačují neúnavnou prací i při vysokém pracovním výkonu. Ruční tryskání je kvůli vysokému zpětnému rázu paprsku omezeno na průměr trysky 11 až 13 milimetrů při tlaku šesti až sedmi bar. Moderní tryskací roboty naproti tomu zvládnou trysku o průměru 19 milimetrů bez omezení, přičemž tlak může být až deset bar. Výsledkem je mnohonásobně vyšší tryskací výkon než při ručním otryskávání a v případě potřeby může být ještě zvýšen druhou tryskou na rameni robota. Za jednoduchých podmínek se dosahuje tryskacích výkonů přes 200 m²/h, zatímco průměrný pracovník nezvládne ani 20 m²/h.

Ve srovnání s jinými metodami mechanického tryskání se robot velmi snadno přizpůsobuje různým tvarům a velikostem konstrukčních dílů. Portálová konstrukce tryskacího robota vybaveného až osmi osami mu také umožňuje pohybovat se po tryskací komoře a opracovávat konstrukční díl v místech, na která nedosáhnou metací kola a tlaková tryskací zařízení a musela by se proto dočistit ručně. Kromě tryskání robot přebírá další práce. Po tryskání zbaví konstrukční díl zbytků abrazivního média a prachu stlačeným vzduchem. Díl je tak k dispozici rychleji pro následný pracovní krok. Tryskací komoru lze také znovu obsadit dříve, což dále zkracuje celkovou dobu cyklu. Tryskací robot je nejúčinnější, pokud je třeba čistit velké konstrukční díly nebo větší plochy. Zejména v případech, kdy by ruční tryskání stálo spoustu času nebo pokud se jedná o díly, které dodatečně vyžadují ruční dočištění, se použití tryskacích robotů vyplatí. Takovými aplikacemi jsou například osobní a nákladní železniční vozy, protože mají mnoho velkých a obtížně přístupných ploch. Společnost Blastman Robotics již dodala více než 100 robotů pro plně automatické tryskání jen pro odvětví kolejových vozidel.