Souhlasíte s používáním Cookies?


vodni-banner-blastman.jpg

Hospodárné a bezpečné tryskání s roboty

bombardier-crespin-france.jpg

Čištění tryskáním (pískováním) je převládající metoda při přípravě povrchu velkých ocelových dílů před lakováním či povlakováním. S tryskacími (pískovacími) roboty ho lze provést plně automaticky, a tedy rychleji, výhodněji a bezpečněji než ručně.


Z nedávno uskutečněné ankety mezi uživateli povrchových technologií vyplynulo, že příprava tvoří třetinu nákladů celého procesu lakování či povlakování. Na náklady má mimo jiné vliv to, zda se příprava provádí ručně, nebo automaticky. Zejména u větších dílů je časová úspora automatizované přípravy významná, což kromě nižších nákladů na personál vede i k nižším nákladům na energie. Nadto se snižuje míra chybovosti.

Čištění tryskáním (pískováním) je převládající metoda pro přípravu před povlakováním či lakováním velkých ocelových dílů. Jak u velkovýroby, tak i u speciálních dílů dosahují tryskací zařízení (pískovačky) s plně automatizovanými roboty vysoké produktivity. Pracují nezávisle na obsluze s opakovatelně vysokou kvalitou a umožňují podstatnou úsporu času i nákladů.

Výhoda tryskacího robota (pískovacího robota) spočívá v tom, že plně automatizovaně obtahuje obrysy dílu. Přímo najíždí i k těžko dostupným oblastem, a zajistí tak konstantně vysokou kvalitu; nezávisle na vlivu a chybách člověka nebo na přetryskání metacími koly.

Tryskací roboty se přitom používají mnohostranně, například při odjehlení, odstranění okují, rzi, povlaků, odpískování nebo vytloukání jader. Navíc díky vysokému tlaku při tryskání (pískování) až 10 bar lze docílit zhutnění a zvýšení odolnosti a životnosti namáhaných dílů nebo výběrových ploch.

Adaptované systémy

Aby bylo možné vyhovět individuálním požadavkům provozovatelů a speciálním použitím, stále více se v povrchových technologiích prosazují zvláštní konstrukce nebo úpravy sériových produktů specifické dle použití. Při procesu zvaném customizing – tedy při tvorbě individuálních řešení například pro dodatečnou instalaci robota do stávající tryskací (pískovací) kabiny nebo kompletní konstrukce dle speciálních požadavků – se patřičně adaptují dané systémy. Podle nároků tryskání sahá nabídka tryskacích robotů od stacionárního tryskacího robota pro jednoduchá použití až po 8osé systémy na portálových nosnících, které dosáhnou do všech koutů tryskací kabiny (pískovacího boxu). Pro čištění tryskáním velmi velkých ocelových výrobků, jako jsou například nákladní čluny, bárky a konstrukční díly, jsou dnes přednostně nasazovány mobilní tryskací roboty, které se vyznačují flexibilním pracovním rozsahem.

Programování se přitom provádí procesem Teach-In nebo Point-to-Point pomocí ručního panelu s ovládáním pomocí dotykové obrazovky a nevyžaduje žádné velké zapracování. Obzvláště účinné je offline programování, protože se při něm 3D data dílu přebírají přímo z konstrukce. V simulaci jsou veškeré pohyby robotu zobrazeny na obrazovce jako 3D model a lze je optimalizovat již offline.

Inteligentní tryskací řešení

V kombinaci s identifikací dílu, která rozezná opracovávaný díl a jeho pozici a signalizuje toto do ovládání tryskacího zařízení, se nastaví tryskací robot, tryskací médium (abrazivo) a stlačený vzduch. Procesní data pak lze předat do následujícího povlakovacího zařízení a k vyhodnocení do nadřazeného centrálního počítače.

Tryskací kabiny (komory) takto osazené roboty, které se odvozují z automatického řízení zařízení a kontroly procesu, jsou již dnes vybaveny pro nároky průmyslu 4.0. Pomocí inteligentně propojených modulů a systémů tak bude čištění tryskáním (pískováním) nejen rychlejší a výhodnější, nýbrž i lepší a bezpečnější.