Souhlasíte s používáním Cookies?


vodni-banner-blastman.jpg

Příprava povrchů 4.0

dsc_0073-2.jpg

Rostoucí požadavky na efektivitu a kvalitu přípravy povrchů vyžadují ve stále rostoucí míře nové systémy a koncepce založené na potřebách. Tryskací roboty nabízejí efektivní způsob automatizace a digitalizace procesů přípravy.


Podle studií lze více než 80 % všech defektů nátěrů přičíst špatné přípravě podkladu. Přitom je příprava povrchu zodpovědná za zhruba třetinu celkových nákladů na nátěr. Uživatelé by proto přípravu neměli považovat za „nutné zlo“, ale měli by ji spíše využívat jako faktor, který vytváří dodatečnou hodnotu. Pouze reprodukovatelná příprava podkladu s nezbytným stupněm přípravy zajišťuje spolehlivý a dlouhotrvající nátěr.

Tryskací robot čtvrté generace

Společnost Blastman Robotics na začátku roku představila čtvrtou generaci svých tryskacích robotů, které se vyznačují použitím vysoce kvalitních materiálů zvláště odolných proti opotřebení a nových, velmi výkonných a kompaktních servopohonů. 

Kromě toho byl speciálně pro tryskací roboty vyvinut vylepšený řídicí systém, který umožňuje intuitivní ovládání pomocí moderního uživatelského rozhraní. Řízení zahrnuje všechny potřebné funkce pro obsluhu a servisní pracovníky a umožňuje digitální propojení se systémem řízení výroby zákazníka.

Aby se předešlo chybám při obsluze, lze volitelně integrovat systémy strojového vidění pro rozpoznávání a lokalizaci produktů. Ty identifikují obrobky vstupující do tryskací komory pomocí kamerového CCD systému a automaticky vyvolají příslušný tryskací program. Protože systém strojového vidění lokalizuje obrobek a automaticky upravuje tryskací program, není vyžadováno přesné umístění obrobku v tryskací komoře.

Všechny tryskací roboty obsahují nový off-line programovací software speciálně vyvinutý pro tryskací roboty, který má automatické generování programu z 3D dat konstrukčního dílu. To usnadňuje zavádění tryskacích robotů a zajišťuje optimální výkon tryskání. Pomocí integrovaného simulačního nástroje pro vizuální znázornění procesu tryskání lze také identifikovat možné kolize a dále optimalizovat programy tryskání.

Všechny parametry jsou vždy na očích

Díky automatickému monitorování tryskací komory lze parametry procesu neustále udržovat na požadované úrovni a zajistit tak reprodukovatelnou vysokou kvalitu při nízkých nákladech. Toho je dosaženo například analýzou a řízením složení tryskacího média, úpravou tryskacího média a tryskacího tlaku. Pomocí cílených měření opotřebení komponent zařízení a vytvořením vhodných rutin pro preventivní údržbu založenou na potřebách se také prodlužuje dostupnost zařízení a životnost vybavení tryskací komory.

Detailní hlášení provozních parametrů a protokolů tryskací komory do napojeného systému řízení výroby vytváří transparentnost a umožňuje zákazníkovi přijímat kdykoli na základě detailních informací rozhodnutí týkající se výroby. Kromě toho lze ušetřit energii řízením ventilace a osvětlení podle potřeb, čímž se dále zlepší účinnost zařízení. Celý proces lakování těží z automatizace a digitalizace přípravy povrchu, protože dochází k optimalizaci produktivity, nákladů a kvality.